EGR İptali

EGR Valfi Nedir?

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

EGR Valfi dışarı atılacak egzoz gazlarının bir kısmının tekrar motora girmesini sağlamaya yarar.

Bu sayede yanma odasındaki yanma reaksiyon hızı azalır ve yanma sıcaklığı düşürülmesi hedeflenir. Düşük yanma sıcaklığı, egzoz emisyon değerlerinin istenilen seviyeye azaltılmasını sağlamaktadır. Fakat motor tam yükte çalışırken EGR Valfi Motor Kontrol Ünitesi (ECU) tarafından devre dışı bırakılır , çünkü iyi bir güç kazancı için yanma odasında fazla miktarda oksijen bulunması gerekir.

EGR valflerinde oluşan problemin ana kaynağı; tıkanmasıdır. EGR Valfinin tıkanması nedeniyle oluşan bu problemi alternatif çözüm olarak; motor kontrol ünitesi'ne (ECU) yaptığımız yazılım müdahalesi ile iptal ediyoruz. Yaptığımız bu işlem Motor Kontrol Ünitesi'nin (ECU) EGR Valfi ile alakalı kısımı ile alakalıdır. Kesinlikle kontrol ünitesinin ve aracın işletim sisteminin çalışmasına farklı bir etki yaratmamaktadır.

ECUTUNED firması olarak biz, tüm yazılım hizmetlerimizde olduğu gibi bu hizmetimize de 15 gün müşteri memnuniyet garantisi vermekteyiz.